fbpx

Anke Simons

Natuurgeneeskunde 

voor vrouwen van 40+

map-marker

phone

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens 
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  •  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • de kosten van het consult

Praktijknaam: Anke Simons. valt onder de  Alternatieve geneeskunde.

Specialisatie behandeling orthomoleculaire geneeswijze.


De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.


Anke Simons Natuurgeneeskunde
Ik help vrouwen van 40+ met vermoeidheids-- en onbegrepen vage klachten. 
De klachten kunnen wisselend zijn van pijntje tot een vermoeidheid die niet overgaat. 
Natuurgeneeskunde biedt goede uitkomst voor een breed scala aan klachten.
Contact:  Tel. 06-1051241
Email: info@ankesimons.nl
Adresgegevens:
Anke Simons Natuurgeneeskunde 
Waalweg 21
2988 CH Ridderkerk-Rijsoord                             
KVK nr.24420922

BTW nr. 195945517

Vermoeidheid, slapeloosheid, energie tekort, overgangsklachten, opvliegers, ik ben zo moe

>